Lastega filosofeerimise õppekava

Õppekava nimetus: 
Väärtuskasvatus ja Tarkuste Hoidise metoodika

Õppekavarühm:
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (140)

Õppe kogumaht:
8 ak/h

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, algklasside õpetajad

Õppe eesmärk:

 • Õpetada  lapsi iseseisvalt mõtlema, ennast väljendama ning maailmas asjadest aru saama
 • Suurendad enesekindlust lapses ning võimet mõista nii ennast kui teisi.
 •  Jagada praktilisi ideid, mida lastega kasutada.

Õppesisu:

 • Lastega filosofeerimise (LF) sisu ja kasu
 • LF erinevad võimalused – arutlemine, joonistamine, kirjutamine, legod jne
 • Vestlusjuhi hoiak ja tegevuse ette valmistamine
 • LF teemad ja tekstide valimine
 • Filosoofiliste küsimuste moodustamine
 • Filosoofilise vestluse käivitamine ja lõputegevused
 • Tarkuste Hoidise metoodika edasiarendused ja lisad, uusi tegevusi ja mänge
 • Parimad praktikad lasteaedadest, kuidas erinevaid väärtusi lasteni viiakse

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbinu:

 • on teadlik Lastega Filosofeerimise metoodikast
 • on metoodikat ise praktikas läbi proovinud
 • on teadlik lastega filosofeerimise edukaks läbiviimiseks vajalikest hoiakutest ja tehnikatest
 • oskab moodustada küsimusi ja valida tekste
 • oskab jälgida ja suunata filosofeerimise protsessi

Toimumise aeg:
Kuupäev ja algusaeg lepitakse kokku koolituse tellijaga.
Ajakava näidis:
10.00 Koolituse algus
12.00 Lõuna
13.00 Koolitus jätkub
14.30 kohvipaus
14.45 Koolitus jätkub
16.30 Koolituse lõpp

Toimumise koht:
Õpperuumid haridusasutuses, mille personalile koolitust läbi viiakse.

Koolitaja:
Merike Mitt

Lisainfo: 
MTÜ Väärtuskoolitus
Tel: 53 51 0501
info@vaartuskoolitus.ee

 

Lisa kommentaar