Suhtlemine lapsevanematega – raamatu “Koos suudame palju” põhjal, kus läbivaks teemaks on grupiprotsessid

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA

ehk Kuidas kujundada lapsevanematest endale toetav meeskond grupiprotsesside abil.

Koolitusel keskendume lapsevanematest ühtse meeskonna kujundamisele, kuidas grupiprotsesside loogikaid ning erinevaid aktiivõppemeetodeid saab hästi kasutada nende juhtimisel. Jagame hulgaliselt parimaid praktikaid erinevatest lasteaedadest.

Õppekava