Koostöö lapsevanematega koolituse õppekava

Õppekava nimetus:
Koostöö lapsevanematega – kuidas luua lapsevanematest endale toetav meeskond

Õppekavarühm:
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (140)

Õppe kogumaht:
8 ak/h

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, algklasside õpetajad

Õppe eesmärk:

 • Tutvuda grupiprotsesside loogikaga
 • Saada teada, kuidas motiveerida lapsevanemaid koostööle ja kuidas luua abistav võrgustik
 • Arutada probleemikohti suhtlemisel lapsevanematega
 • Saada näiteid teistest lasteaedadest

Õppesisu:

 • Grupiprotsesside loogika, õpetaja kui grupiprotsesside juht
 • Esimene kohtumine, „rusikareeglid“ lapsevanemate koosolekul
 • Abistav võrgustik
 • Tajutüüpide test, meie erinevused kui väärtus ja kuidas seda kasutada info edastamisel
 • Ideed ja nipid – meilivahetus, fotopank, kaasamine
 • Parimad praktikad erinevatest Eesti lasteaedadest

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbinu:

 • on teadlik grupi kujunemise loogikast ja etappidest
 • on saanud konkreetseid „nippe” lapsevanematega edukaks suhtlemiseks
 • on proovinud praktikas järgi toimivaid suhtlemistehnikaid
 • on saanud teadmisi tajutüüpide erinevustest ja osakb nendega arvestada
 • on saanud ülevaate parimatest praktikatest Eesti lasteaedades

Toimumise aeg:

Kuupäev ja algusaeg lepitakse kokku koolituse tellijaga.
Ajakava näidis:
10.00 Koolituse algus
12.00 Lõuna
13.00 Koolitus jätkub
14.30 kohvipaus
14.45 Koolitus jätkub
16.30 Koolituse lõpp

Toimumise koht:
Õpperuumid haridusasutuses, mille personalile koolitust läbi viiakse.

Koolitaja:
Merike Mitt

Lisainfo: 
MTÜ Väärtuskoolitus
Tel: 53 51 0501
info@vaartuskoolitus.ee

Lisa kommentaar