Väärtuskasvatus koolis õppekava

Õppekava nimetus: 
Väärtuskasvatus koolis

Õppekavarühm:
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm  – 0188

Sihtgrupp:
Kooliõpetajad

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • on teadlik väärtuste kujunemisest ja väärtuskasvatuse olulisusest
 • märkab enda väärtusi ja teadvustab väärtuskasvatusliku pädevuse olulisust koolis ja väljapool kooli;
 • näeb erinevaid valikuid ja võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks
 • oskab rakendada aktiivõppemeetodeid väärtuskasvatuse võtmes
 • on saanud teadmisi ja motivatsiooni kooli ühisväärtuste rakendamiseks koolikultuuri kujundajana
 • on saanud hulgaliselt „töövahendeid” väärtuskasvatuse teostamiseks oma töös

Õppe kogumaht:
8 ak/h

Õppesisu:

 • Väärtused, kuidas nad kujunevad, kas ja kuidas neid teadlikult kujundada
 • Erinevad väärtuskasvatusmetoodikad (sh Tarkuste Hoidise metoodika)
 • Väärtuskasvatus koolis
 • Õpetaja kui väärtuskasvataja, õpetaja kui eeskuju. Minu isiklikud väärtused.
 • Õpetajate väärtuste mängu mängimine
 • Parimad väärtusarenduse alased praktikad erinevatest Eesti koolides – pildid ja lood

Õpikeskkonna kirjeldus:
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides. Enamasti õpperuumid haridusasutuses, mille personalile koolitust läbi viiakse.

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine
 • Erinevaid loovmeetodid

Õppematerjalid:
Koolitusel osaleja saab kaasa mahuka õppematerjali

Toimumise aeg:
Kuupäev ja algusaeg lepitakse kokku koolituse tellijaga.
Ajakava näidis:
10.00 Koolituse algus
12.00 Lõuna
13.00 Koolitus jätkub
14.30 kohvipaus
14.45 Koolitus jätkub
16.30 Koolituse lõpp

Koolitaja:
Merike Mitt

Koolituse läbimist kinnitav dokument:
koolitusel osalenu saab koolitustõendi.
Koolitustõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga.

Lisainfo: 
MTÜ Väärtuskoolitus
Tel: 53 51 0501
info@vaartuskoolitus.ee

 

Lisa kommentaar