Õpetaja kui liider – grupiprotsesside juhtimise koolituse õppekava

Õppekava nimetus: 
Õpetaja kui liider – grupirotsesside juhtimine

Õppekavarühm:
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (140)

Õppe kogumaht:
8 – 16 ak/h

Sihtgrupp:
Kooli- ja kutseõpetajad

Õppe eesmärk:

 • Saada ülevaade grupi kujunemisest ja selle arengufaasidest
 • Saada teadmisi uue õppegrupi/lapsevanemate grupi võimalikult kiirest sulatamisest ja tööle rakendamisest
 • Saada teadmisi ja oskusi probleemsituatsioonide lahendamiseks grupis
 • Saada „tööriistu” kuidas panna õpilased/lapsevanemad ühise eesmärgi nimel koos tööle
 • Saada ülevaade erinevate põlvkondade väärtustest
 • Õppida erinevaid aktiivõppemeetodeid ja praktilisi oskusi, kuidas õpetaja oma gruppi läbi erinevate grupi arengufaaside teadlikult juhib

Õppesisu:

 • Grupiprotsessid – mis see on?
 • Johari akna mudel – kuidas see aitab kaasa suhete kvaliteedi parandamisele
 • Mis teeb grupist meeskonna
 • Grupiprotsesside erinevad faasid, eeltöö-tutvumine enne esimest grupi kokkusaamist
 • Grupiprotsesside juhtimine – juhi võimalused, tegevused ja juhtimisstiil igas faasis
 • Probleemsituatsioonide ja konfliktide ennetamine ja juhtimine grupis
 • Kuidas aidata grupil/klassil võimalikult valutult ja kiireminil jõuda koostööfaasi
 • Kuidas panna õpilased/lapsevanemad ühise eesmärgi nimel tööle
 • Eesmärgistamise mudelid
 • Inimeste erinevus kui väärtus – kuidas seda erinevust arvestada hea tulemuse saavutamiseks
 • Tarkus on mõistmine – kuidas suurendada mõistmist
 • Erinevate põlvkondade väärtused – kuidas toime tulla praeguse ja tulevikupõlvkonnaga

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbinu:

 • on teadlik grupiprotsesside loogikast ja arengufaasidest
 • oskab juhtida grupiprotsesse koostöö suunas
 • on saanud töövahendeid probleemsituatsioonide lahendamiseks grupis
 • on saanud reaalselt rakendatavaid aktiivõppe harjutusi/ülesandeid grupiprotsesside mänguliseks juhtimiseks

Toimumise aeg:
Kuupäev ja algusaeg lepitakse kokku koolituse tellijaga.
Ajakava näidis ühele koolituspäevale:
10.00 Koolituse algus
12.00 Lõuna
13.00 Koolitus jätkub
14.30 kohvipaus
14.45 Koolitus jätkub
16.30 Koolituse lõpp

Toimumise koht:
Õpperuumid haridusasutuses, mille personalile koolitust läbi viiakse.

Koolitaja:
Merike Mitt

Lisainfo: 
MTÜ Väärtuskoolitus
Tel: 53 51 0501
info@vaartuskoolitus.ee

Lisa kommentaar