Hea kooli ja hea lasteaia konkursid algavad taas kevadel

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on rõõm välja kuulutada konkursid „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ning „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Ka 2016. aastal algavad konkursid juba kevadel, et koolid ja lasteaiad võiksid oma valmivate tööde kohta tagasisidet saada juba protsessi käigus.

Möödunud aastal saime kinnitust, et jooksvalt tagasiside saamine oli koolidele tänuväärne tugi konkursitöö kirjutamisel. Seetõttu pakume sarnast võimalust ka tänavu. Tööde esitamise esimene tähtaeg on 20. mail. „Kevadel esitatud tööd ei pea olema lõplikult viimistletud. Need koolid ja lasteaiad, kes oma töö selleks ajaks esitavad, saavad lihtsalt põhjaliku tagasiside, samuti pakume koostööd ekspertidega,“ selgitab hea kooli projektijuht Nele Punnar. „Konkursi lõpptähtaeg on endiselt novembris – lõplikke töid ootame 1. novembriks,“ lisas Punnar.

„Sellel aastal oleme hea kooli ja lasteaia mudelit täiendanud väärtuspõhist eneseanalüüsi sisaldavate küsimustega,“ lisab väärtuskasvatuse kooli projektijuht Mari-Liis Nummert. Tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2015“ pälvinud Ilmatsalu kooli direktor Anu Köidam kinnitab: „Professionaalidelt saadud tagasiside oli eneseanalüüsi kirjutamisel suureks toeks. See aitas näha täiendamist vajavaid kohti töös. Julgustan kõiki koole konkursil osalema: sa näed selle töö tegemise käigus oma kooli nende nurkade alt, mida varem pole näinud.“

„Väärtuskasvatuse lasteaed 2015“  tiitli pälvinud Pärnu Lasteaia Pillerpalli direktor Sirje Kessleri sõnul andis konkursil osalemine ja töö koostamine neile tervikliku pildi lasteaias toimuvast: „Oma tegevuste analüüsimine võimaldas näha igapäevatööd teise pilguga. Tänu konkursitööle oleme põhjalikult endasse vaadanud; see on aidanud mõelda, kuidas edasi minna. Nüüd küsime iga tegevust planeerides, miks me seda teeme. Tunnustus on kõige selle juures lihtsalt boonuseks.“

Konkursil osalemisega kandideerivad koolid tiitlitele „Hea kooli rajaleidja 2016“ ja „Hea kooli edendaja 2016“ ning „Väärtuskasvatuse kool 2016“.

Lasteaiad kandideerivad tiitlitele „Hea lasteaia rajaleidja 2016“ ja „Hea lasteaia edendaja 2016“ ning „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“.

Konkursi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ kirjeldus ja tingimused

Konkursi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ kirjeldus ja tingimused

Lisainfo
Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel: +372 5285783
nele.punnar@ut.ee

Konkursid: “Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”

Tartu Ülikooli eetikakeskus  kuulutas välja konkursid “Hea kool kui väärtuspõhine kool” ning “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”.

VäärtuskasvatusSel aastal algavad konkursid juba kevadel, et võimaldada koolidel ja lasteaedadel tagasisidet saada juba protsessi käigus.

Nii koolide kui lasteaedade konkursitöid ootab eetikakeskus 18. maiks, pärast mida saavad tööde esitajad TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse ekspertidelt põhjalikku tagasisidet, võimaldades seega oma kooli või lasteaia analüüsi veelgi sisukamalt ja põhjalikumalt ette võtta. “Kevadel esitatud tööd ei pea olema lõplikult viimistletud ja detailideni läbi mõeldud. Töö nendega saab jätkuda kuni 9. novembrini,” selgitas Hea Kooli projektijuht Helen Toming.
Konkursil osalemisega kandideerivad koolid tiitlitele “Hea kooli rajaleidja 2015”, “Hea kooli edendaja 2015” ning “Väärtuskasvatuse kool 2015”.
Lasteaiad kandideerivad vastavalt tiitlitele “Hea lasteaia rajaleidja 2015”, “Hea lasteaia edendaja 2015” ning “Väärtuskasvatuse lasteaed 2015”.

“Hea kool kui väärtuspõhine kool” konkursi kirjelduse ja tingimused leiab siit:
http://www.eetika.ee/et/hea-kool-vaartuspohine-kool-2015

“Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” konkursi kirjeldus ja tingimused asuvad siin:
http://www.eetika.ee/et/hea-lasteaed-vaartuspohine-lasteaed-2015

Vaata ka www.eetika.ee