Väärtuskasvatuse konverents 10.-11.detsembril Tartus

Algas registreerumine 7. Väärtuskasvatuse konverentsile “HEA KOOL KUI VÄÄRTUSPÕHINE KOOL. KUIDAS TAGADA KIUSAMISVABA HARIDUSTEE?”

Korraldajatel on hea meel kutsuda kõiki kooli- ja lasteaiajuhte, õpetajaid, õpilasi, tugispetsialiste, lapsevanemaid ning haridusvaldkonna eksperte 7. väärtuskasvatuse konverentsile “Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?”

Konverents toimub 10.-11. detsember Tartus Dorpati konverentsikeskuses ning on osalejatele tasuta.

Konverentsile registreerumine toimub eetikaveebis kuni kohtade täitumiseni: http://www.eetika.ee/et/konverents2014

Konverents keskendub Eesti koolil ees seisvale väljakutsele kasvada väärtuspõhiseks kooliks. Sellist kooli iseloomustab arengu- ja koostöökeskne õpikäsitus ning sellises koolis õpivad õnnelikud õpilased ja töötavad õnnelikud õpetajad.

Kahel eelneval väärtuskasvatuse konverentsil otsisime hea kooli hindamiseks sobivaid mõõdupuid. Otsing lähtus tõdemusest, et pingeridade asemel vajavad koolid kujundavat hindamist, mis aitab neil ära tunda oma tugevused ja nõrkused ning otsustada, millega soovitud muutuste elluviimiseks esmajoones tööd teha.

Tänavuse konverentsi tähelepanu keskmes on hea kooli vundament – turvaline koolikeskkond ja head suhted, sest hea kool saab olla vaid kiusamisvaba kool. Kiusamisvaba koolini jõudmiseks ei piisa vaid mõne üksiku väärtusega tegelemisest, vaid see eeldab kooli väärtuspõhist juhtimist ja süsteemset väärtusarendust ning kõigi tegevuste läbimõtlemist. Kiusamisvaba kooli võti on koolijuhi taskus ja koolipidaja kohustus on seista hea selle eest, et koolijuht seda kasutaks ning kõik osapooled kaasa haaraks.

Konverentsil tutvustatakse teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi kiusamisvaba haridustee tagamisel, asetades need algatused laiemasse laste õiguste kaitse ning väärtusarenduse konteksti. Samuti esitatakse visioon sellest, kuidas Eestis toimivad kiusamisvaba haridustee programmid, mis on saanud inspiratsiooni ja toetust Põhjamaadest, rohkem koostööd teha saaksid.

Konverentsile oodatakse kõiki koolijuhte ja koolipidajaid, õpetajaid, õpilasi, tugispetsialiste ning lapsevanemaid kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, millised ühised tegevused aitavad hoida ja luua kiusamisvaba kooli, mille vundamendiks on turvalised, hoolivad ja  toetavad suhted.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli eetikakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitse Liit, MTÜ Noorte Ühing TORE, SA Kiusamise Vastu ja Õiguskantsleri Kantselei.

Lisainfo ja küsimused: Helen Toming, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel: +372 53084099, e-mail: helen.toming@ut.ee.

Parimate soovidega,

TÜ eetikakeskus

Konverentsi toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” jätkuprogramm.

Rahvuslik teema Väärtuskasvatuse konverentsil

4.juuni Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias” otsiti erinevate vaatenurkade alt hea lasteaia mudelit. Merike Mitti ettekanne oli teemal  „Hea lasteaed hoiab au sees eestlaste juuri ja identiteeti, hea lasteaed kannab eestlaste traditsioone  (rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatus)“.

Paneme siia üles konverentsil näidatud ettekande. Lisaks arutles Merike rahvusluse kasvatamise teemal, mis praeguses Eestis toimuva hulgalise väljarände taustal on üks olulisemaid teemasid. Tsiteerides Mart Laari: „Teist loogilist põhjendust, miks mitte mujale minna, peale rahvustunde eriti polegi. Ega rahvuslus ole tegelikult mõistlik asi. See on eestlastele olnud läbi ajaloo üsna ebamõistlik asi. Kogu meie olemasolu on ebamõistlik ja mitmes mõttes võimatu. Võiks tuua väga mitmeid põhjusi, miks meid ei tohiks olemas olla, aga ometi oleme, ja üsna edukalt. Oleme hästi hakkama saanud eestlaseks olemise õuduste ja kannatuste kiuste, mida «Tujurikkuja» nii vaimukalt on kujutanud.“

Powerpiont ettekandest
Merike_Mitt_pärimus_lasteaias

Tasuta konverents “Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias” 4.juunil Tartus

Tasuta konverents “Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias” 4.juunil Tartus.

Registreerumine on alanud. Kuna kohtade arv on piiratud, on igast lasteaiast oodatud 2 osalejat.

Info ja registreerumine:
http://www.eetika.ee/et/konverents-vaartuskasvatus-kodus-ja-lasteaias

TÜ Eetikakeskuse (korraldajad) palve: Palun pange ka ennast kirja, sest registreerumisvorm sisaldab küsimust ka selle kohta, kas soovite osalemise kohta tõendit.

Konverentsi kava:

Kava:

1. osa. Hea lasteaed – kellele ja milleks?
Moderaator: Margus Saks (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja)

9.30–9.45 Tervitussõnavõtt, Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler)
9.45–10.15 Teel hea lasteaia poole, Margit Sutrop (TÜ eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor)
10.15–10.45 Lasteaiaõpetaja rollist, Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse professor)
10.45–11.15 Kohvipaus
11.15–12.15 2013. aastal TÜ eetikakeskuse konkursil „Hea lasteaia rajaleidja” väärtuskasvatuse karika saanud lasteaedade ettekanded teemal „Hea lasteaed. Väljakutsed ja võimalused“
11.15–11.35 Tallinna Linnupesa Lasteaed, Merle Toompark (Linnupesa Lasteaia õppealajuhataja)
11.35–11.55 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Triin Andreas (Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia direktor)
11.55–12.15 Lastekeskus Midrimaailm, Lemme Niibo (Lastekeskus Midrimaailm juhataja)

12.15–13.00 Lõuna

2. osa. Hea lasteaia eri aspektid
13.00–14.45 Mis iseloomustab head lasteaeda?
13.00–13.15 Heas lasteaias tegeleb õpetaja eneserefleksiooniga – õpetajate väärtusmängu tutvustus, Airene Vaike Kumari (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja, psühholoog)
13.15–13.30 Hea lasteaed lähtub lapse arengulistest vajadustest ja loovuse toetamisest, Külvi Teder (Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia juhataja)
13.30–13.45 Hea lasteaed on kiusamisvaba, Merit Lage (Lastekaitse Liidu koolitaja)
13.45–14.00 Hea lasteaed hoiab au sees eestlaste juuri ja identiteeti, hea lasteaed kannab eestlaste traditsioone   (rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatus), Merike Mitt (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja)
14.00–14.15 Hea lasteaed teab lastevanemate ootusi lasteaiale ning suhtleb efektiivselt lapsevanematega, Anu Ratas (Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaia direktor)
14.15–14.30 Hea lasteaed kujundab lapses oskust arutleda ning oskust oma mõtetes ja tunnetes selgusele jõuda, Egle Säre (lastega filosofeerimise ekspert)
14.30–14.45 Arutelu
14.45–15.15 Kohvipaus
15.15–17.00 Töötoad eelpool tutvustatud eri metoodikatest

Õpetajate väärtusmängu läbi mängimine – Airene Vaike Kumari

Individuaalse arengu ja loovuse toetamine – Külvi Teder

Kiusamisvaba lasteaed – Merit Lage

Rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatus –  Merike Mitt

Koostöö lapsevanematega – Anu Ratas

Lastega filosofeerimine – Egle Säre

NB! Kavas võib ette tulla muudatusi.

Tule, kohtume ja räägime olulistest asjadest!