Tasuta konverents “Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias” 4.juunil Tartus

Tasuta konverents “Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias” 4.juunil Tartus.

Registreerumine on alanud. Kuna kohtade arv on piiratud, on igast lasteaiast oodatud 2 osalejat.

Info ja registreerumine:
http://www.eetika.ee/et/konverents-vaartuskasvatus-kodus-ja-lasteaias

TÜ Eetikakeskuse (korraldajad) palve: Palun pange ka ennast kirja, sest registreerumisvorm sisaldab küsimust ka selle kohta, kas soovite osalemise kohta tõendit.

Konverentsi kava:

Kava:

1. osa. Hea lasteaed – kellele ja milleks?
Moderaator: Margus Saks (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja)

9.30–9.45 Tervitussõnavõtt, Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler)
9.45–10.15 Teel hea lasteaia poole, Margit Sutrop (TÜ eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor)
10.15–10.45 Lasteaiaõpetaja rollist, Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse professor)
10.45–11.15 Kohvipaus
11.15–12.15 2013. aastal TÜ eetikakeskuse konkursil „Hea lasteaia rajaleidja” väärtuskasvatuse karika saanud lasteaedade ettekanded teemal „Hea lasteaed. Väljakutsed ja võimalused“
11.15–11.35 Tallinna Linnupesa Lasteaed, Merle Toompark (Linnupesa Lasteaia õppealajuhataja)
11.35–11.55 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Triin Andreas (Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia direktor)
11.55–12.15 Lastekeskus Midrimaailm, Lemme Niibo (Lastekeskus Midrimaailm juhataja)

12.15–13.00 Lõuna

2. osa. Hea lasteaia eri aspektid
13.00–14.45 Mis iseloomustab head lasteaeda?
13.00–13.15 Heas lasteaias tegeleb õpetaja eneserefleksiooniga – õpetajate väärtusmängu tutvustus, Airene Vaike Kumari (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja, psühholoog)
13.15–13.30 Hea lasteaed lähtub lapse arengulistest vajadustest ja loovuse toetamisest, Külvi Teder (Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia juhataja)
13.30–13.45 Hea lasteaed on kiusamisvaba, Merit Lage (Lastekaitse Liidu koolitaja)
13.45–14.00 Hea lasteaed hoiab au sees eestlaste juuri ja identiteeti, hea lasteaed kannab eestlaste traditsioone   (rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatus), Merike Mitt (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja)
14.00–14.15 Hea lasteaed teab lastevanemate ootusi lasteaiale ning suhtleb efektiivselt lapsevanematega, Anu Ratas (Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaia direktor)
14.15–14.30 Hea lasteaed kujundab lapses oskust arutleda ning oskust oma mõtetes ja tunnetes selgusele jõuda, Egle Säre (lastega filosofeerimise ekspert)
14.30–14.45 Arutelu
14.45–15.15 Kohvipaus
15.15–17.00 Töötoad eelpool tutvustatud eri metoodikatest

Õpetajate väärtusmängu läbi mängimine – Airene Vaike Kumari

Individuaalse arengu ja loovuse toetamine – Külvi Teder

Kiusamisvaba lasteaed – Merit Lage

Rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatus –  Merike Mitt

Koostöö lapsevanematega – Anu Ratas

Lastega filosofeerimine – Egle Säre

NB! Kavas võib ette tulla muudatusi.

Tule, kohtume ja räägime olulistest asjadest!

 

Looduslikus keskkonnas mängivad lapsed on aktiivsemad ja loovamad

AFP/Scanpix
Lapsepõlv on ilus ja huvitav neile, kes saavad ronida puude otsas, hüpata üle ojade ja lompide ning nuusutada lilli. Lasteaialaste käitumist erinevas keskkonnas jälginud Dawn Coe leiab oma värskes uurimistöös, et looduslik keskkond oma erinevate elementidega muudab laste mängud loovamaks ja aktiivsemaks. Samas kui metalsete liumägede ja plastikust mänguasjadega sisustatud mänguväljakul tunnevad lapsed rohkem igavust ja hüplevad ja karglevad vähem ringi. 
 
Oma uurimistöö raames vaatles Dawn Coe ühes lasteaias käivate laste käitumist ajal, mil lasteaia mänguplats tegi läbi olulise muutuse. Ta alustas oma vaatlusi, kui tema valitud lasteaia mängualal olid peamisteks mänguvahenditeks tavalised puust ja plastmassist turnimis- ja kiikumisvahendid. Ta jälgis lapsi, kui palju lasti liumäel liugu ja kui kauaks mindi palaval päeval verandale päikese eest varju. Mõne aja pärast tehti selle lasteaia mänguplatsil korrastustööd, mille käigus rajati väike oja, istutati mängualale juurde puid ja lilli ning ehitati väike mägi. Mäe otsa rajati vaatetorn ja liumägi ning kogu mänguplats külvati rohkelt üle kõikvõimalike looduslike elementidega. 
 
Ümberkorralduste tulemusena muutusid lapsed uues keskkonnas mängides aktiivsemaks ja loovamaks. Nad kastsid ojast võetud veega lilli ning hüppasid üle puunottide. Ka päikese eest ei otsinud nad enam nii palju varju kui varemalt, sest tundsid vähem igavust ning kulutasid oma energiat aktiivsemalt kändudel, palkidel ja kividel ronides. 
 
Coe, kes kirjutab oma uurimistöös väga suurtest ja olulistest muutustest laste käitumises, sõnab, et uus looduslik keskkond arendab oluliselt rohkem laste motoorseid oskusi ja ergutab neid kauem aktiivsemalt ja loovamalt mängima.
 
12.10.12
Toimetas Astra Kallasmaa