Kuidas muuta laste ja lastega seotud täiskasvanute elu vähem pingeliseks?

Meie koolitajad on seotud ühe toreda õhinapõhise algatusega, mille eesmärgiks on lastele rõõmu, keskendumisoskusi, rahunemist ja enda sisse vaatamist õpetada läbi Vaikuseminutite.

See algatus on TV3 konkursil Laste Rõõm jõudnud 85 kandidaadi seast 4 finalisti hulka. Kuni reedeni käib rahvahääletus ja Sina saaksid kaasa aidata, kui hääletaksid Vaikuseminutite poolt. Hääletada saad sellel lehel:

http://www.lasteroom.ee/candidate/vaikuse-minutid

Hääletus toimub läbi FB konto.

Mis on Vaikuseminutid?

Vaikuseminutite tähelepanu ja meelerahu harjutused parandavad laste keskendumisvõimet ning õpetavad eluks vajalikke oskusi, kuidas stressi, väsimuse ja emotsioonidega toime tulla.

Need mõneminutilised harjutused on nii koolieelikutele kui teismelistele sobivaks vahendiks, mille abil treenida võimet tulla välja hajevil olekust ja automatismist.

Vaikuseminutite idee ümber on koondunud grupp õpetajaid, lapsevanemaid ja erineva taustaga eksperte, kes tunnetavad Eesti laste teravat vajadust keskendumise ja enesejuhtimise oskuste järele. Meie eesmärk on viia selleks vajalikud enesekohased oskused võimalikult paljude lasteni, muutes need keskendumis- ja lõdvestumisharjutused lihtsalt kasutatavateks ning kättesaadavaks Eesti õpetajatele ja lapsevanematele, kes soovivad neid kasutada. Praegu saab igaüks selle idee teostumist toetada “Laste rõõmu” konkursi rahvahääletusel: http://www.lasteroom.ee/candidate/vaikuse-minutid

Otsime kontakti kõigi lastega seotud täiskasvanutega, kes on nendega sarnaseid harjutusi kasutanud. Lähemat infot leiab Facebooki lehelt www.facebook.com/vaikuseminutid.

Vaikuseminutite harjutused loovad teadlikkust enda sees ja ümber toimuvast, mis võimaldab praktilist enesejuhtimist igapäevastes valikutes. Kui laps on saanud ema-isa või õpetaja abiga neid võtteid harjutada, saab ta neid iseseisvalt kasutada paljude elus ettetulevate väljakutsete korral:  teistega suhtlemisel, magamajäämisel, tähtsa esinemise eel enesekindluse loomisel, hajevil mõtetest või segavatest emotsioonidest väljatulemisel jne.  Olemasolevaid kogemusi saab lugeda aadressil www.facebook.com/vaikuseminutid

Oskus häälestuda ja olla täiel määral käsiloleva tegevuse juures, aitab saavutada paremaid tulemusi kõiges. Seetõttu kasutatakse samalaadseid harjutusi rohkem kui 60-ne eri riigi koolides ja ka osade Eesti õpetajate poolt. Kogemus näitab väga head mõju koolirõõmule ja akadeemilistele tulemustele: kui tehnikad on omandatud, siis parandavad need koheselt enesetunnet ja õpivõimet. Samaaegselt kujuneb eluks vajalik oskus keskenduda, lõdvestuda, olla heas kontaktis iseenda ja enda ümber toimuvaga. Vaikuseminutite algatus tahab need oskused viia võimalikult paljude lasteni.