Väärtuskasvatuse konverents 10.-11.detsembril Tartus

Algas registreerumine 7. Väärtuskasvatuse konverentsile “HEA KOOL KUI VÄÄRTUSPÕHINE KOOL. KUIDAS TAGADA KIUSAMISVABA HARIDUSTEE?”

Korraldajatel on hea meel kutsuda kõiki kooli- ja lasteaiajuhte, õpetajaid, õpilasi, tugispetsialiste, lapsevanemaid ning haridusvaldkonna eksperte 7. väärtuskasvatuse konverentsile “Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?”

Konverents toimub 10.-11. detsember Tartus Dorpati konverentsikeskuses ning on osalejatele tasuta.

Konverentsile registreerumine toimub eetikaveebis kuni kohtade täitumiseni: http://www.eetika.ee/et/konverents2014

Konverents keskendub Eesti koolil ees seisvale väljakutsele kasvada väärtuspõhiseks kooliks. Sellist kooli iseloomustab arengu- ja koostöökeskne õpikäsitus ning sellises koolis õpivad õnnelikud õpilased ja töötavad õnnelikud õpetajad.

Kahel eelneval väärtuskasvatuse konverentsil otsisime hea kooli hindamiseks sobivaid mõõdupuid. Otsing lähtus tõdemusest, et pingeridade asemel vajavad koolid kujundavat hindamist, mis aitab neil ära tunda oma tugevused ja nõrkused ning otsustada, millega soovitud muutuste elluviimiseks esmajoones tööd teha.

Tänavuse konverentsi tähelepanu keskmes on hea kooli vundament – turvaline koolikeskkond ja head suhted, sest hea kool saab olla vaid kiusamisvaba kool. Kiusamisvaba koolini jõudmiseks ei piisa vaid mõne üksiku väärtusega tegelemisest, vaid see eeldab kooli väärtuspõhist juhtimist ja süsteemset väärtusarendust ning kõigi tegevuste läbimõtlemist. Kiusamisvaba kooli võti on koolijuhi taskus ja koolipidaja kohustus on seista hea selle eest, et koolijuht seda kasutaks ning kõik osapooled kaasa haaraks.

Konverentsil tutvustatakse teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi kiusamisvaba haridustee tagamisel, asetades need algatused laiemasse laste õiguste kaitse ning väärtusarenduse konteksti. Samuti esitatakse visioon sellest, kuidas Eestis toimivad kiusamisvaba haridustee programmid, mis on saanud inspiratsiooni ja toetust Põhjamaadest, rohkem koostööd teha saaksid.

Konverentsile oodatakse kõiki koolijuhte ja koolipidajaid, õpetajaid, õpilasi, tugispetsialiste ning lapsevanemaid kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, millised ühised tegevused aitavad hoida ja luua kiusamisvaba kooli, mille vundamendiks on turvalised, hoolivad ja  toetavad suhted.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli eetikakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitse Liit, MTÜ Noorte Ühing TORE, SA Kiusamise Vastu ja Õiguskantsleri Kantselei.

Lisainfo ja küsimused: Helen Toming, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel: +372 53084099, e-mail: helen.toming@ut.ee.

Parimate soovidega,

TÜ eetikakeskus

Konverentsi toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” jätkuprogramm.