Rahvuslik teema Väärtuskasvatuse konverentsil

4.juuni Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Väärtuskasvatus kodus ja lasteaias” otsiti erinevate vaatenurkade alt hea lasteaia mudelit. Merike Mitti ettekanne oli teemal  „Hea lasteaed hoiab au sees eestlaste juuri ja identiteeti, hea lasteaed kannab eestlaste traditsioone  (rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatus)“.

Paneme siia üles konverentsil näidatud ettekande. Lisaks arutles Merike rahvusluse kasvatamise teemal, mis praeguses Eestis toimuva hulgalise väljarände taustal on üks olulisemaid teemasid. Tsiteerides Mart Laari: „Teist loogilist põhjendust, miks mitte mujale minna, peale rahvustunde eriti polegi. Ega rahvuslus ole tegelikult mõistlik asi. See on eestlastele olnud läbi ajaloo üsna ebamõistlik asi. Kogu meie olemasolu on ebamõistlik ja mitmes mõttes võimatu. Võiks tuua väga mitmeid põhjusi, miks meid ei tohiks olemas olla, aga ometi oleme, ja üsna edukalt. Oleme hästi hakkama saanud eestlaseks olemise õuduste ja kannatuste kiuste, mida «Tujurikkuja» nii vaimukalt on kujutanud.“

Powerpiont ettekandest
Merike_Mitt_pärimus_lasteaias