“Raske tee iseendani” Marju Lauristin

Inimkonna tee iseendani algas riitustest, lõkke ääres jutustatud lugudest, tantsudest ja lauludest ja joonistest koopaseinal.


Vahepeal on leiutatud tuhandeid võimalusi enesest hälbimiseks ja enesehävituseks, kuid tee loova ja õnneliku iseendani on jäänud samaks – osata kujutleda ennast ja oma elu nö kaugvaates, mõtestada seda läbi lugude, piltide, arutluste ja avastada need väärtused, mille poole püüdlemine annab elule mõtte.
Marju Lauristin

Loe lisaks kogu M.Lauristini suurepärast artiklit “Raske tee iseendani” – http://mitteformaalne.ee/ftp/Mihus_14.pdf  lk 25