Õpetaja professionaalsuse toetamine

Kuidas õpetaja eneseanalüüs aitab kaasa lapse arengule? Kuidas süvendada õpetajate omavahelist koostööd? Kuidas kohandada uusi lähenemisi kõikide nõudmistega? Jne…