Õpetaja abi kui oluline lüli õppeprotsessis

Millised on õpetaja abile vajalikud kompetentsid? Kuidas õpetaja abi saab toetada lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalseid- ja enesekohaseid oskusi? Kuidas reflekteerib õpetaja abi oma tegevusi, arvestades lapse  ealisi iseärasusi. Kuidas õpetaja abi analüüsib ja hindab oma  arenguvajadust.

Õppekava